DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 23.05.2024 07:29:13 

Pneuservis v Rokytnici‚ Poradce při výběru pneumatik

Bezpečnost silničního provozu

Bezpečnost silničního provozu
  Co dělat při dopravní nehodě

Čelní náraz

Rychlost a brzdná dráha

Výhody zimních pneumatik

Zimní pneumatiky řetězy nenahradíš

Náraz staršího a novějšího vozidla

Výhody čtyřkolek v zimním období

Jak zvládat smykBrzdění motorového vozidla - brzdná dráha

Brzděním se rozumí proces, při kterém řidič záměrně snižuje rychlost vozidla. Při brzdění vozidla se řidič pomocí brzdné soustavy vozidla snaží přemáhat setrvačnou sílu vozidla a dosáhnout tak zastavení nebo zpomalení vozidla. Brzdná soustava vozidla zahrnuje brzdový pedál, brzdový válec s posilovačem, bubnové nebo kotoučové brzdy a pneumatiku, která přenáší vzniklou brzdnou sílu na vozovku. U současných osobních vozidel je brzdný systém dimenzován tak, že je bez problému schopný v případě potřeby vyvinout takovou brzdnou sílu, která způsobí zablokování kol s pneumatikami. V takovém případě závisí délka doby potřebné pro zastavení vozidla výhradně na schopnosti pneumatik přenést brzdnou sílu na vozovku. Tato schopnost pneumatiky je vyjádřena koeficientem (součinitelem) adheze,  o kterém je možné se blíže dočíst v sekci trocha teorie.

Brzdění vozidla bývá charakterizováno brzdnou dráhou, která je závislá na času potřebném pro zastavení vozidla. Dobu potřebnou pro brzdění vozidla ovlivňuje:

Reakční doba řidiče - je složena z optické reakce - doba trvání od 0s do 0,7s - závisí na tom, zda řidič přímo sleduje kritický objekt nebo zda sleduje jiný objekt v okolí; psychycké reakce - rozhodování - doba rekace od 0,22s do 0,58s; svalové rekace - přesun nohy na pedál brzdy - doba trvání od 0,15s do 0,21s.

Doba prodlevy brzdného systému
- časový úsek počínající dotykem chodidla brzdového pedálu a končící dotykem brzdových destiček kotouče (kotoučové brzdy) nebo dotykem brzdových čelistí vnitřní stěny bubnu (bubnové brzdy). Doba trvání od 0,03s do 0,06s. U přetlakových brzd nákladních automobilů je tato doba několikanásobně vyšší - 0,2s - 0,5s.

Doba náběhu brzdného účinku - časový úsek počínající dotykem brzdových destiček (čelistí) brzdného kotouče (bubnu) a končícím okamžikem, kdy pneumatiky začnou zanechávat na vozovce stopy. Doba trvání je mezi 0,07s a 0,49s. U přetlakových brzd nákladních automobilů se doba může pohybovat mezi 0,5s a 1,0s!

Doba plného brzdění - je závislá na rychlosti vozidla a na velikosti brzdného zpomalení, které jsou schopny přenést pneumatiky vozidla.

Pokud sečteme reakční dobu řidiče a dobu prodlevy brzdného systému, získáme celkovou dobu, po kterou vozidlo pokračuje v jízdě nebrzděno. Tato doba se pohybuje v rozmezí 0,81s - 1,55s, což při rychlosti 100km/h dělá  22,5m - 43,1m!

Samotnou brzdnou dráhu je možné vypočítat podle vztahu  v2/2*a, kde v přestavuje počáteční rychlost při začátku brzdění a konstanta a značí maximální brzdné zpomalení, které jsou schopné pneumatiky vozidla vyvinout.Tabulka převzata ze stránek www.ibesip.cz


www.pneu-asistent.cz - Váš průvodce světem pneumatik - www.pneu-asistent.cz
 
 Vaše bezpečnost je naším cílem